กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ขาตู้เก็บแบบหรือแผนที่

S-032
base for overlay cabinet
1118W x 814D x 290H mm.
S-048
base for overlay cabinet
1118W x 1220D x 290H mm.

S-1032
base for overlay cabinet
1118W x 814D x 150H mm.
S-1048
base for overlay cabinet
1118W x 1220D x 150H mm.