กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

Executive office chairs

CH - 973
620W x 715D x 1160H 4808H mm.

CH - 972
600W x 710D x 1120H 4508H mm.
CH -972 G
900 600W x 710D x 1070H 4308H mm.

CH - 971
600W x 710D x 980H 4508H mm.
CH - 971 G
600W x 710D x 930H 4308H mm.

CH - 903
645W x 7 45D x 1110H 4808H mm.
CH - 902
610w x 685D x 1010H 4808H mm.

CH - 902
61 ow x 685D x 1010H 4808H mm.

CH - 901
610W x 660D x 920H 4808H mm.

CH - 806
720W x 7 40D x 1160H 5008H mm.