กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตัวปรับเข้ารับเพดาน

BBA-925T
900W x 400D x 165 - 250H mm.
BBA-911T
900W x 400D x 65 - 100H mm.
BBA-918T
900W x 400D x 110 - 180H mm.