กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงานมีตัวถัง 2ข้าง มือจับลิ้นชักมีตัวล็อค