กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ฐานรองตู้มาตรฐาน

S-013
880W x 406D x 76H mm.
S-014
1185W x 406D x 76H mm.
S-015
1490W x 406D x 76H mm.
S-016
1795W x 406D x 76H mm.
S-023
880W x 406D x 152H mm.
S-024
1185W x 406D x 152H mm.
S-025
1490W x 406D x 152H mm.
S-026
1795W x 406D x 152H mm.