กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน ไม่มีตัวถังโต๊ะ มีลิ้นชัก 2ลิ้นชัก ขาเป็นแผ่นทึบ