กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน มีตัวถังโต๊ะซ้าย 2 ลิ้นชัก ตัวถังโต๊ะขวา 3 ลิ้นชัก

D 23 - 75140
1400W x 750D x 750H mm.
D 23 - 75160
1600W x 750D x 750H mm.
D 23 - 90180
1800W x 900D x 750H mm.

DP 23 - 75150
1500W x 750D x 750H mm.
DP 23 - 75180
1800W x 750D x 750H mm.