กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ชั้นวางของสำหรับตู้มาตรฐาน

S-300
855W x 334D x 21H mm.
S-400
1163W x 334D x 21H mm.
S-500
1470W x 334D x 21H mm.