กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงานระดับผู้บริหาร ถอดประกอบได้ TYPE C

EXT C - 90180
2250W x 900D x 750H mm.
EXT C - 90200
2450W x 900D x 750H mm.
EXT C - 90240
2850W x 900D x 750H mm.