กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้บานเปิด 2 บาน พร้อมชั้นวางของ

LCD-975
double swing door cabinets with 1 shelf
900W x400D x 750H mm.

LCD-9110
double swing door cabinet with 2 shelves
900W x 450D x 1100H mm.

LCD-9185
double swing door cabinet with 3 shelves
900W x 450D x 1850H mm.