กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

โต๊ะทำงาน OA ขาโต๊ะเป็นรูปตัว L 3 ลิ้นชัก