กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

แผ่นworktop สำหรับยึดต่อโต๊ะทำงาน