กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ฐานรองตู้มาตรฐาน

LCA-910B
900w x 450D x 100H mm.
LCA-1210B
1200w x 450D x 100H mm.
LCA-1510B
1500w x 450D x 100H mm.