กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

(3 drawer single pedestal desk)