กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

ตู้เก็บแฟ้มแขวน 2, 3 ลิ้นชัก

LCF-975
drawers filing cabinets with 2 drawers
900W x 450D x 750H mm.

LCF-975-2
drawers filing cabinets with 2 drawers & 1 swing door
900W x 450D x 750H mm.

LCF-9110
drawers filing cabinets with 3 drawers
900W x 450D x 1100H mm.

LCF-9110-3
drawers filing cabinets with 3 drawers & 1 swing door
900W x 450D x 1100H mm.