กลุ่มผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์

แผ่นหน้าไม้ / แผ่นชั้นปรับระดับ

T-921
900W x 410D x 20H mm.

H - 915
860W x 345D x 18H mm.